Vizyonumuz


Maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarıyla söz sahibi bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz


İnancına, tarihine, kültürüne, medeniyetine sahip çıkacak bilgili, eğitimli, kültürlü, donanımlı ve ahlaklı bireylerin yetiştirilmesi için çalışmak,
yoksulluk sınırının altında zor yaşam şartları sürenlere maddi ve manevi yardımda bulunmak,
psikolojik desteğe muhtaç olanlara manevi eğitim vermek,
insanlık tarihinde büyük öneme sahip kutsal yerlere ziyareti teşvik etmek,
uluslararası ilişkilerde ülkemizin ve medeniyetimizin gönül elçileri olacak fertler yetiştirmek.