Kimi Belediyelerden İfsat ve Sapkınlığa Destek
1 Temmuz 2019
İsrail, Suudi Arabistan’da Askerî Hava Üssü Kuruyor
2 Temmuz 2019