Yetim Bursu

Toplumdaki Yetimlerden Sorumluyuz

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zumer, 39/9)

“İlmin azalması ve cehaletin ortaya çıkması kıyametin alametlerindendir!” (Buhari, 239, 240)

Eğitimsiz ve cahil bir toplum istemeyenlerin; bilgili, eğitimli ve donanımlı bir neslin yetiştirilmesine destek olmaları gerekmektedir.

Veren el ile alan el arasında köprü olup, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere her ay düzenli olarak yardımda bulunmaktayız.

Projemize destek olmak için tıklayınız.

Fotoğraflar için tıklayınız.

Videolar için tıklayınız.