Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nden Çin’e tavsiyeler
11 Ocak 2019
Ziyaret | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü
14 Ocak 2019